แบตรถยนต์เป็นสินค้าที่ใหม่และมีคุณภาพสูงสุด

เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติจะมีการชาร์จไฟแบบหยดหรือโหมดลอยซึ่งจะตรวจจับเมื่อชาร์จไฟเสร็จสมบูรณ์และปิดแอมป์เพื่อไม่ให้แบตรถยนต์เกินกำลังชาร์จ ในบางกรณีการชาร์จไฟอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดความร้อนสูงความเสียหายหรือแม้กระทั่งการระเบิดได้

• ปากกาจับยึดประกายไฟ ไม่ว่าคุณจะเกิดประกายไฟอย่างระมัดระวังยังคงเป็นไปได้เมื่อเชื่อมต่อที่หนีบชาร์จ อุปกรณ์บางอย่างมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยนี้ซึ่งช่วยลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟเมื่อเชื่อมต่อ

• เครื่องทดสอบแบตรถยนต์ เครื่องชาร์จจำนวนมากสามารถตรวจจับความถูกต้องของแบตรถยนต์ได้ เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาสามารถสร้างซัลเฟตบนจานของพวกเขาลดความสามารถในการยอมรับค่าใช้จ่ายเต็มรูปแบบ อุปกรณ์บางอย่างสามารถตรวจพบว่าไม่สามารถยอมรับการชาร์จเต็มรูปแบบและแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงปัญหา

• การดูแล / การบำรุงรักษาแบตรถยนต์ แท่นชาร์จจำนวนมากสามารถให้การบำรุงรักษาหรือการดูแลแบตรถยนต์ขณะเชื่อมต่อ นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้เฉพาะไม่ค่อยหรืออยู่ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของเวลาเช่นรถแทรกเตอร์สวนรถจักรยานยนต์เรือ

• เชื่อมต่อกับเสามีระดับ โดยปกติแล้วการให้คะแนนนั้นคือ 50 แอมป์หรือมากกว่า ไม่ควรน้อยกว่านี้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์อื่น ๆ

• การควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ โดยทั่วไปไมโครโปรเซสเซอร์คือคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนชิปซึ่งสามารถกำกับกระบวนการชาร์จทั้งหมดได้โดยอาศัยข้อมูลจากตัวชาร์จและแบตรถยนต์เอง เครื่องชาร์จรุ่นใหม่หลายรุ่นมีการควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์และมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการปรับสภาพหรือการกู้คืนแบตรถยนต์และควบคุมกระบวนการชาร์จได้ดียิ่งขึ้นแม้จะปรับปรุงสมรรถนะการชาร์จ

• การชาร์จไฟแบบหลายขั้นตอน เครื่องชาร์จบางรุ่นมีความสามารถในการชาร์จหลายขั้นตอนซึ่งทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นในการควบคุมกระบวนการประจุไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น ขั้นตอนต่างๆสามารถทำได้ตั้งแต่โหมดการชาร์จ