วิธีการดูแลสุขภาพ โดยการออกกำลังกายและรับประทานอาหาร

ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปทั้งในแง่การใช้แรงงานทำงานมาใช้สมองนั่งโต๊ะทำงาน การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบทำให้เกิดความเครียด ขาดการออกกำลังกาย ขาดการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ขาดความสนใจต่อสุขภาพตัวทำให้เกิดโรคต่างๆซึ่งเกิดจากการไม่ดูแลตัวเองให้ดีเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งซึ่งโรคเหล่านี้สามารถป้องกัน หรือลดอุบัติการณ์ได้โดยการที่เราใส่ใจดูแลตัวเอง เพียงใช้เวลาวันละประมาณ 1 ชั่วโมงก็สามารถทำให้สุขภาพดีขึ้น
1.รู้จักประมาณตน การประมาณตนในการออกกำลังกายแต่พอควร จะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญอาหารและพลังงานส่วนเกินได้ดี
2.เลือกเวลาออกกำลังกาย เวลาเช้าตรู่และตอนเย็นเหมาะที่สุดในการออกกำลังกายมากกว่าตอนกลางวัน ซึ่งจะทำให้เหนื่อยเร็วและได้ปริมาณน้อย บางรายอาจหน้ามืดเป็นลมก็มี ทั้งนี้ควรเป็นเวลาเดียวกันทุกวัน เพราะจะส่งผลดีต่อการปรับตัวของร่างกาย
3.จิตใจต้องพร้อม ควรทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง หากมีเรื่องไม่สบายใจ ก็ไม่ควรออกกำลังกาย เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
4.ความสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงหรือลดน้ำหนัก แต่จะได้ผลแค่ไหนขึ้นกับปริมาณ และความหนักเบาของการออกกำลังกายด้วย

การดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ต้องรู้จักการกินอาหารเป็นสิ่งสำคัญ รองลงมาคือการออกกำลังกาย ด้วยเหตุนี้ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยโภชนาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและโภชนาการ

พฤติกรรมของคนไทยในยุคปัจจุบันกับการดูแลสุขภาพ

การดูแลสุขภาพของคนเรานั้น ย่อมมีความต้องการที่จะให้มีอายุที่ยืนยาว พร้อมๆกับการที่มีสุขภาพที่ดีด้ว ซึ่งนอกจากจะหมายถึงการปราศจากโรคหรือการเจ็บป่วยแล้ว ยังรวมไปถึงการที่อวัยวะต่างๆในร่างกายทุกระบบ จะสามารถทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพสมควรแก่วัย ไม่ใช่อายุ 40 ปี แต่ระบบการทำงานทั้งภายในและภายนอกร่างกายมีความเสื่อมเหมือนกับคนอายุ 60 ปี ซึ่งอาจดูเหมือนว่า ร่างกายชราเกินวัยไปมาก ดังนั้นการดูแลสุขภาพที่สำคัญมาก

สำหรับพฤติกรรมของคนไทยในยุคปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดแต่ความเสี่ยงสูงทางด้านสุขภาพ เพราะคนไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ กลับให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพน้อยลง ประกอบกับสุขลักษณะทางด้านการดำรงชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ ที่ต้องตกเป็นเหยื่อของสารพิษชนิดต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งสิ่งแปลกปลอมที่มีอนุภาคเล็กลงจนแทบจะมองไม่เห็นปะปนอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม หรือแม้กระทั่งอากาศที่เราจะต้องใช้หายใจ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เราทุกคนไม่สามารถหลีกเหลี่ยงได้โดยตรง

แต่ความเป็นจริงแล้ว การดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคนั้นเราทุกคนสามารถทำได้ เพียงแต่จะต้องให้ความสำคัญและให้ความใส่ใจเป็นหลัก เพียงแค่ว่าเราจะต้องประพฤติและปฏิบัติตน เพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้สมบูรณ์และมีความแข็งแรงได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเวลาให้มีความเหมาะสม การทำกิจกรรมหรืแม้กระทั่งการออกกำลังกายในทุก ๆ วันเป็นหลัก การรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ รวมไปถึงการเน้นย้ำในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ การแบ่งเวลาเพื่อที่จะได้พักผ่อนให้เพียงพอ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญและใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติในแต่ละวัน เพื่อให้ได้สุขภาพร่างกายที่ดีและมีความสมบูรณ์อย่างครบถ้วน

สำหรับในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ นับได้ว่าเป็นส่วนที่มนุษย์เราทุกคนสามารถทำได้โดยง่าย และไม่ยากหากคิดจะทำ เพียงแต่ว่ามนุษย์เราทุกคนกลับให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้น้อยลง โดยละทิ้งการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคไปโดยสิ้นเชิง

เคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรคภัย

การมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยนั้นเป็นสิ่งที่ใครหลายคนปรารถนา แต่ถ้าอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงจำเป็นที่จะต้องรู้จักวิธีการดูแลร่างกายด้วยโดยสามารถปฏิบัติได้ตามวิธีต่างๆ ดังนี้

1.รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อและควรรับประทานให้ครบทั้ง5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างพอเพียง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอาหารในมื้อเช้าซึ่งเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด การรับประทานอาหารมื้อนั้นสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคเบาหวาน นอกจากนี้ควรเลือกรับประทานที่มีประโยชน์ เช่น ผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารหมักดองและทอด เพื่อให้ร่างกายไม่เกิดการสะสมไขมันอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นโรคต่างๆ ได้ด้วย
2.ดื่มน้ำสะอาดและจะต้องจิบตลอดทั้งวันให้ได้อย่างน้อยวันละ 7-8 แก้วเพราะน้ำมีส่วนในการช่วยทำให้ร่างกายสามารถเผาพลาญได้ดีขึ้น และทำให้เลือดไหลเวียนดี แล้วยังมีส่วนในการช่วยบำรุงผิวพรรณได้ด้วย
3.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่หักโหมจนเกินไป การออกกำลังกายจะมีส่วนช่วยให้ร่างกายเผาพลาญพลังงานต่างๆ ได้ดีขึ้นช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ได้ดี อย่างเช่น การวิ่ง การเดิน ว่ายน้ำ เล่น ควรออกกำลังกายในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
4.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง เพราะการนอนจะทำให้ร่างกายสามารถเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้แล้วถ้านอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยทำให้มีผิวพรรณที่สดใส และยังช่วยให้สมองปลอดโปร่งด้วย
5.ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเพราะจะได้ตรวจสุขภาพและโรคต่างๆ หากพบว่าเป็นโรค จะช่วยให้รักษาได้ทันท่วงที
6.รักษาความสะอาดอยู่เสมอเช่น ก่อนรับประทานอาหารหยิบจับอาหารเข้าปากควรล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง

จะเห็นได้ว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามควรจะให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆเพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากสุขภาพที่ดีย่อมนำมาซึ่งชีวิตที่ยืนยาวและความสุขสงบในสังคม รวมทั้งมำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอีกด้วย

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีเพื่ออายุที่ยืนยาวขึ้น

รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน อาจทำให้คุณ ละเลย หรือให้ความสนใจเพียงเล็กน้อย กับการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อาหารการกิน สภาพจิตใจ การออกกำลังกาย และการพักผ่อนให้เพียงพอ จึงกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนมีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ การได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน บำบัด บรรเทา และรักษาสุขภาพ จะช่วยคุณสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ดีขึ้น โรคบางโรค บางอาการ ก็สามารถป้องกันได้ง่ายๆ ด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลในทุกๆ ด้าน

สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา สุขภาพดีเป็นสิ่งพรหมลิขิตให้แต่ไม่ทั้งหมด หลายคนไขว่ขว้าหาสุขภาพดี ใช้เงินใช้ทองซื้อทำสปา เข้าโปรแกรมลดน้ำหนัก ซื้ออาหารลดน้ำหนักมารับประทาน การมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยตัวเองดูแลสุขภาพ ให้เวลากับตัวเองเพียงวันละ 1 ชั่วโมงในการออกกำลังกาย อีก 7 ชั่วโมงในการนอนหลับ และรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ธรรมชาติคงไม่ให้สุขภาพที่ดีแด่คนที่ชอบทำร้ายตัวเองอยู่เรื่อย แม้ว่าจะทราบแล้วว่าสิ่งนั้นไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ สุขภาพไม่สามารถซื้อด้วยเงิน ถึงแม้คุณจะรวยเป็นมหาเศรษฐีหากคุณไม่ดูแลตัวเองให้ดี เงินที่มีอยู่เพียงบรรเทาอาการเท่านั้น

หลายท่านคิดว่าการออกกำลังกายเสียเวลา ท่านลองจิตนาการ ถึงภาระงานที่ท่านรับผิดชอบ ในแต่ละวันว่ามีมากน้อยเพียงใด หากท่านไม่ดูแลตัวเองและเกิดโชคร้ายท่านเป็นโรคอัมพาตหรือโรคหัวใจ ภาระที่ท่านว่ามากมายจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย ภาระเหล่านั้นใครจะเป็นคนดูแล และหากโชคร้ายถึงขั้นช่วยตัวเองไม่ได้ ใครจะมาเป็นคนดูแลท่าน ท่านเพียงเสียเวลาวันละประมาณ 1 ชั่วโมง หรือท่านอาจจะใช้เวลาในการดูทีวีและออกกำลังกายไปด้วยกันซึ่งก็จะทำให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้น

หลายท่านเชื่อว่า คนผอมเท่านั้นที่มีสุขภาพดี จึงทำการลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารเป็นการใหญ่เพื่อให้น้ำหนักได้มาตรฐาน แต่การลดน้ำหนักอาจจะเป็นเรื่องลำบาก และการอดอาหารเป็นเวลานานๆอาจจะมีอันตรายต่อสุขภาพ จึงอยากให้ท่านผู้อ่านได้เปลี่ยนมุมมองใหม่ การมีสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่หมายถึงการที่เราดูแลตัวเองอย่าถูกต้องตั้งแต่เรื่อง การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การป้องกันโรค การลดหรือเลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพ ร่างกายเรากระปี้กระเปร่าพร้อมที่จะดำเนินชีวิตประจำวัน

วิธีการและขั้นตอนที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของตัวในช่วงฤดูหนาว

11

ในช่วงฤดูหนาวอาจทำให้หลายท่านป่วยเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ แต่สำหรับบางคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ เมื่อเจออากาศเย็นๆ คงทำให้มีอาการมีแพ้มากขึ้น เช่น จาม น้ำมูกไหล หรือบางคนที่เป็นโรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรังอยู่ก่อนแล้ว ก็อาจมีอาการหอบมากขึ้นได้ โดยเฉพาะยิ่งถ้าติด ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย คงแย่แน่เลย เพราะฉะนั้น การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะถ้าสุขภาพดี จะลดโอกาสการเจ็บป่วยลง ลองปฏิบัติตาม 8 วิธี ในการดูแลสุขภาพเพื่อรับมือกับช่วงหน้าหนาว

ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำมาก ๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ และไม่ควรใช้ของร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน เป็นต้น อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท ไม่เข้าไปในที่แออัด หากเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรมีผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม และไม่คลุกคลี กับผู้อื่นและหมั่นล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และยาเสพติดต่าง ๆ เนื่องจากอาจทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ล้างมือบ่อย ๆ เนื่องจากเราอาจไปสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู่ตามสิ่งของต่าง ๆ เช่น ราวบันได ลูกบิด ประตู แก้วน้ำ เป็นต้น โดยล้างมือด้วยสบู่ธรรมดา 15-20 วินาที หรือใช้น้ำยา ล้างมืออื่น ๆ รักษาร่างกายให้อบอุ่นในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ในที่ที่หนาวมาก ควรสวมหมวกเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกาย ดูแลเรื่องผิวหนัง โดยการทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา ใส่เสื้อผ้าหนา ๆ ถ้าอากาศหนาวมาก ไม่อาบน้ำนาน ๆ ในที่ที่หนาวมาก หลังอาบน้ำควรทาโลชั่นหรือน้ำมันทาผิว ในกรณีที่มีปัญหาริมฝีปากแตก ควรทาด้วยลิปสติกมันและไม่ควรเลียริมฝีปากบ่อย ๆ เราควรหมั่นคอยดูแลสุขภาพตลอดเวลา เพราะจะเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุด และไม่มีใครรู้ว่าความเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไหร่ การที่เราสุขภาพที่ดี อาจทำให้เราเจ็บป่วยน้อยลงอย่าลืมว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ”

โอกาสที่สำคัญสำหรับธุรกิจหรือสินค้าบริการในการดูแลสุขภาพของไทย เพื่อรองรับตลาด AEC

ถ้าพูดถึงเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองกัน ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพผิวกายภายนอก สุขภาพร่างกายภายใน รวมไปถึงสุขภาพจิตใจ ก็เป็นที่รับรู้กันนะคะว่า ปัจจุบันคนไทยเราหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพองค์รวมกันมากขึ้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายกันมากขึ้น การใส่ใจกับอาหารการกินที่ระมัดระวังกันมากขึ้น รวมไปถึงการใช้ธรรมะ และธรรมชาติมาช่วยบรรเทาความเครียดในจิตใจกันมากขึ้นด้วยนะคะ

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้ความต้องการที่พำนักระยะยาว (Long Stay) ซึ่งรวมทั้งบริการด้านสุขภาพในต่างประเทศ เพิ่มขึ้นตามโดยมีประเทศในเอเชียที่มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่ำกว่าเป็น ปลายทางเป้าหมาย

สภาพการดำรงชีวิตในสังคมเมือง ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ก่อให้เกิดความเครียด และโรคภัยต่างๆ ตามมา เป็นโอกาสในการขยายตัวของบริการส่งเสริมสุขภาพ

การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เกื้อหนุนการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอาเซียน ส่งผลดีต่อประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการขยายการลงทุนใน ธุรกิจบริการทางการแพทย์

ทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียน ประกอบกับการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศ เกื้อหนุนต่อการเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพของไทย

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยทั่วไปยังมีการใช้จ่ายด้านสุขภาพจากสถานบริการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบและ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีธุรกิจนวดแผนไทย และสปาไทย เป็นบริการด้านสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่นักท่องเที่ยว ต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบและระดับราคา

ดังนั้นผู้ประกอบการควรเร่งพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เช่น สำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ ที่มุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพ (ธุรกิจนวดแผนไทย และสปา) ควรให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับเว็บไซต์ด้านท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น Agoda หรือ Ensogo เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการนวดให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเป็นมือาชีพในการเป็น เทอราปิส มืออาชีพ ระมัดระวังการบริการแอบแฝง ที่จะทำให้เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงการให้บริการของสปา เป็นต้น